Cục đẩy 2 kênh

Cục đẩy 2 kênh Yamaha P2500S

3.400.000đ

Cục đẩy 2 kênh Yamaha XP5000

19.400.000đ

Cục đẩy 2 kênh Yamaha XP3500

25.400.000đ

Cục đẩy 2 kênh Yamaha XP2500

20.900.000đ

Cục đẩy 2 kênh Yamaha PX3

12.250.000đ

Cục đẩy 2 kênh Yamaha PX5

14.200.000đ

Cục đẩy 2 kênh Yamaha PX8

15.560.000đ

Cục đẩy 2 kênh Yamaha PX10

19.100.000đ

Cục đẩy công suất 2 kênh Yamaha XP7000

Giá liên hệ

Cục đẩy công suất 2 kênh Yamaha P7500S

7.000.000đ

Cục đẩy công suất 2 kênh Yamaha P9500S

7.900.000đ

Cục đẩy công suất 2 kênh Yamaha P3500S

3.800.000đ