Đang cập nhật...

Giá thấp nhất : 2.500.000đ Giá cao nhất : 4.000.000đ

Tủ rack 10U

2.500.000đ

Tủ rack 12U

2.800.000đ

Tủ rack 16U

3.800.000đ