Phương án mẫu âm thanh sân khấu

Combo dàn âm thanh sân khấu diện tích 100m2
55.000.000đ
Combo dàn âm thanh sân khấu diện tích 80m2
35.000.000đ
Combo dàn loa sân khấu nexo diện tích 50m2
52.000.000đ
Combo dàn array sân khấu 1000 khách
188.600.000đ
Combo dàn âm thanh đám cưới cho 500 khách
179.000.000đ
Combo dàn âm thanh ngoài trời 1000 - 1500 khách
100.500.000đ
[Miền Nam] 098 8 104 504
[Miền Bắc] 0913 456 172