Phương án mẫu âm thanh sân khấu

Combo dàn âm thanh sân khấu DX-04
152.300.000đ
Combo dàn âm thanh sân khấu DX-03
149.300.000đ
Combo dàn âm thanh sân khấu DX-02
214.300.000đ
Combo dàn âm thanh sân khấu DX-01
217.300.000đ
Combo dàn array cho đám cưới sự kiện
249.000.000đ
Combo dàn âm thanh sân khấu diện tích 100m2
55.000.000đ
Combo dàn âm thanh sân khấu diện tích 80m2
35.000.000đ
Combo dàn loa sân khấu nexo diện tích 50m2
52.000.000đ
Combo dàn array sân khấu 1000 khách
188.600.000đ
ĐĂNG KÝ NHẬN KHUYẾN MÃI
Miền Bắc
Miền Nam
Miền Trung