Dự án đã làm âm thanh sân khấu

Dàn loa hỏa tiễn WAX phục vụ ca sĩ Miu Lê - TP. Biên Hòa
185.000.000đ
Dự án loa hỏa tiễn tại Bầu Show - TP. Bắc Ninh
75.500.000đ
Dự án cung cấp loa array - Tỉnh Long An
Giá liên hệ
Dự án âm thanh tại Bầu show Tắc Vân - TP. Cà Mau
140.000.000đ
Dự án âm thanh tại Bầu show - Tỉnh Quảng Nam
150.000.000đ
Dự án loa hỏa tiễn tại TP. Cà Mau
23.500.000đ
Dự án âm thanh sân khấu - Tỉnh Đồng Nai
75.000.000đ
Dự án loa array khách hàng Bình Thuận
Giá liên hệ
Dự án âm thanh tại Bến Lức - Tỉnh Long An
63.350.000đ
ĐĂNG KÝ NHẬN KHUYẾN MÃI
Miền Nam
Miền Bắc