Phương án mẫu âm thanh phòng họp

Combo dàn âm thanh phòng họp diện tích 150m2 - 200m2
Giá liên hệ
Combo dàn âm thanh phòng họp diện tích 50m2
26.000.000đ
Combo dàn âm thanh phòng hội nghị diện tích 100m2
Giá liên hệ
Combo dàn âm thanh phòng hội thảo diện tích 50m2 - 130m2
18.000.000đ
[Miền Nam] 098 8 104 504
[Miền Bắc] 0913 456 172