Phương án mẫu âm thanh nhà hàng khách sạn

Combo dàn loa array CF cho tiệc cưới
113.000.000đ
[Miền Nam] 098 8 104 504
[Miền Bắc] 0913 456 172