Dự án đã làm

Lắp đặt âm thanh cho chùa Trần Quốc - TP. Hà Nội
16.600.000đ
Lắp đặt âm thanh cho Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Giác - Tiền Giang
97.000.000đ
Lắp đặt âm thanh cho nhà thờ Phát Diện - Ninh Bình
295.000.000đ
ĐĂNG KÝ NHẬN KHUYẾN MÃI
Miền Bắc
Miền Nam
Miền Trung