Phương án mẫu âm thanh karaoke

Dàn karaoke gia đình về với ca sĩ Huỳnh Quốc Tuấn Bolero
18.800.000đ
Bộ dàn karaoke gia đình DX01
5.600.000đ
Bộ dàn karaoke gia đình DX02
8.900.000đ
Bộ dàn karaoke gia đình DX03
11.800.000đ
Bộ dàn karaoke gia đình DX04
14.800.000đ
Bộ dàn karaoke gia đình DX05
15.000.000đ
Bộ dàn karaoke gia đình DX06
20.500.000đ
Bộ dàn karaoke gia đình DX07
22.500.000đ
Bộ dàn karaoke gia đình DX08
29.000.000đ
ĐĂNG KÝ NHẬN KHUYẾN MÃI
Miền Bắc
Miền Nam
Miền Trung