Phương án âm thanh hội trường

Combo dàn âm thanh diện tích 500m2
130.000.000đ
Combo dàn âm thanh diện tích 200m2 - 250m2
67.800.000đ
Combo dàn âm thanh diện tích 50m2
57.150.000đ
Combo dàn âm thanh diện tích 150m2 - 200m2
48.600.000đ
Combo dàn âm thanh diện tích 150m2
70.000.000đ
Combo dàn âm thanh diện tích 150m2 - 250m2
78.900.000đ
Combo dàn âm thanh diện tích 200m2
76.900.000đ
Âm thanh hội trường chuyên nghiệp giá rẻ
Giá liên hệ
Combo dàn âm thanh diện tích 100m2 - 150m2
42.300.000đ
ĐĂNG KÝ NHẬN KHUYẾN MÃI
Miền Bắc
Miền Nam
Miền Trung