Dự án đã làm âm thanh hội trường

Dự án âm thanh tại ngân hàng nhà nước - TP. HCM
Giá liên hệ
Dự án âm thanh tại Tổng cục hậu cần - TP. HCM
Giá liên hệ
Dự án âm thanh tại trường ĐH Hutech - TP. HCM
Giá liên hệ
Dự án âm thanh tại trường ĐH Kinh tế tài chính - TP. HCM
145.200.000đ
Dự án âm thanh tại trường ĐH Phan Thiết - TP. Phan Thiết
Giá liên hệ
Dự án âm thanh tại bệnh viện đa khoa Cái Nước - TP. Cà Mau
Giá liên hệ
Dự án âm thanh tại Nhà văn hoá Đắk Glong - Tỉnh Đắk Nong
Giá liên hệ
[Miền Nam] 098 8 104 504
[Miền Bắc] 0913 456 172