• Góc phủ âm rộng
  • Công suất lớn 
  • Độ nhạy cao
99.000.000đ
[Miền Nam] 098 8 104 504
[Miền Bắc] 0913 456 172