Màng ngăn: Nhựa Polypropylene, trắng nhạt
Khung: Thép bề mặt, trắng nhạt

450.000đ

Loa  trần được xếp hạng Trở kháng 100 V line: 1.7 kΩ (6 W), 3.3 kΩ (3 W), 10 kΩ (1 W)

350.000đ
[Miền Nam] 098 8 104 504
[Miền Bắc] 0913 456 172